Grobnica hrvatskih velikaša / BIHAĆKI SARKOFAG / Grobnica bihaćkog plemstva
Rekonstrukcija reljefa i izrada replike sarkofaga u kamenu bihacitu, avgust 2008. - maj 2009. godine
Viđenje projekta očima majstora Tomislava Turkalja, autora rekonstrukcije i izrade replike sarkofaga, a.d. 2008/2009.
Home/početna
Hronologija rada
  Originali i replike:
Grb grada Bihaća 01
Reljef 02
Reljef 03
Reljef 04
Reljef 05
Reljef 06
Reljef 07
Reljef 08
Reljef 09
Galerija - posjete
Foto - Galerija
F I L M / Movie

Kako se navodi u oskudnim povijesnim dokumentima, u sarkofagu su posmrtni ostaci uglednih građana i plemića Bihaća koji su poginuli u borbama za odbranu grada od osmanlija:

1. Plemić Nikola Farkašić,
    1519. godina
2. Plemić Ivan Bucković,
   1520. godina
3. Plemić Bernardin Stivković,
    1523. godina
4. Bihaćki sudija Luka
    Cvitković, 1524. godina
5. Plemić Ivan i Gašpar
    Kobasić, oko 1531. godine
6. Vicekapetan Petar
    Rebrović, iza 1531. godine
7. Krojač Luka Bihaćanin,
    prije 1551. godine
8. Vitez Juraj Šubić,
   
1560. godina
9. Kapetan Ivan Izačić,
    1565. godina

(štamparska greška u naslovu -originalni sarkofag izrađen je oko 1894. godine)


    (VEČERNJI LIST, 29.12.2009.)

      (REPREZENT,18.01.2010.)
  Foto-galerija: Majstor Tomislav Turkalj - od prvog susreta sa očuvanim kamenim fragmentima do rekonstrukcije reljefa i izrade replike Bihaćog sarkofaga / Grobnice hrvatskih velikaša (01)
  pogledaj još fotki >>