Grobnica hrvatskih velikaša / BIHAĆKI SARKOFAG / Grobnica bihaćkog plemstva
Rekonstrukcija reljefa i izrada replike sarkofaga u kamenu bihacitu, avgust 2008. - maj 2009. godine
Viđenje projekta očima majstora Tomislava Turkalja, autora rekonstrukcije i izrade replike sarkofaga, a.d. 2008/2009.
Home/početna
Hronologija rada
  Originali i replike:
Grb grada Bihaća 01
Reljef 02
Reljef 03
Reljef 04
Reljef 05
Reljef 06
Reljef 07
Reljef 08
Reljef 09
Galerija - posjete
Foto - Galerija
F I L M / Movie

Kako se navodi u oskudnim povijesnim dokumentima, u sarkofagu su posmrtni ostaci uglednih građana i plemića Bihaća koji su poginuli u borbama za odbranu grada od osmanlija:

1. Plemić Nikola Farkašić,
    1519. godina  ( Reljef 03 )
2. Plemić Ivan Bucković,
   1520. godina
3. Plemić Bernardin Stivković,
    1523. godina ( Reljef 02 )
4. Bihaćki sudija Luka
    Cvitković, 1524. godina
    ( Reljef 05 )
5. Plemić Ivan i Gašpar
    Kobasić, oko 1531. godine
     ( Reljef 04 )
6. Vicekapetan Petar
    Rebrović, iza 1531. godine
7. Krojač Luka Bihaćanin,
    prije 1551. godine
8. Vitez Juraj Šubić,
   
1560. godina  ( Reljef 06 )
9. Kapetan Ivan Izačić,
    1565. godina  ( Reljef 07 )


  (štamparska greška u naslovu -originalni sarkofag izrađen je oko 1894. godine)


    (VEČERNJI LIST, 29.12.2009.)


      (REPREZENT,18.01.2010.)
  MOJ GRAD - priče iz sarkofaga
  U životu svakog čovjeka postoje sudbinske veze između događanja kroz koja tokom svog vijeka prolazi. Tako je i u priči o Bihaćkom sarkofagu, priči o određenom povijesnom razdoblju MOG GRADA.
  Zanimljivo je da sam svoju viziju MOG GRADA naslikao 2005. godine, sa motivom sjetne djevojke (simbol mladosti, rasta, razvoja i neuništivosti) koja sjedi ispred povijesnog grba grada Bihaća, koji simbolizira njegov nastanak,  trajanje i opstanak u svim vremenima, neraskidivo darujući gradu epitet „grada svih vremena i trajanja“. Tri godine kasnije, 2008., igrom sudbine, a ne slučajnosti, radim na rekonstrukciji i izradi istog onog sarkofaga pred kojim sjedi djevojka na slici... (Tomislav Turkalj)
 KONCEPCIJA I TOK
 REKONSTRUKCIJE I IZRADE
 REPLIKE SARKOFAGA


  Ugovorom o javnoj nabavci usluga radova broj: MMA0002, od 04.06.2008. godine, između naručioca - JU "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać i dobavljača - DOO "Mramor" Pokoj, Bihać, definirana je "Izrada usluga radova na rekonstrukciji i restauraciji grobnice bihaćkog plemstva na platou Župne crkve sv. Ante Padovanski.".

  Obzirom na velika oštećenja očuvanih kamenih fragmenata sa reljefima grbova i da nedostaje dio kamenih blokova sa reljefima, u razgovoru sa Zuhdijom Zulićem, vlasnikom D.O.O. "Mramor", koji mi se obratio za stručnu pomoć u realizaciji ovog projekta, zaključili smo da ne bi bilo dobro obnavljanje devastiranih i nedostajućih detalja na originalnim kamenim blokovima, već da izradimo repliku kompletne grobnice bihaćkoj plemstva.

  Naravno, odmah je postavljeno pitanje: da li možemo kvalitetno odraditi ovaj složeni poso. Tvrdio sam da možemo.
  
  Rekonstrukcija i izrada crteža
   Dakle, u prvoj fazi, trebalo je izraditi detaljne crteže svih reljefa, a osnovica za to su sačuvani originalni fragmenti reljefa u kamenu i arhivske fotografije koje je dostavio investitor, a koje su onakve kakve jesu, bez jasnih bitnih detalja, što je otežavalo cijeli posao.
  Proces izrade crteža i kotiranje gabarita detalja trajao je oko tri mjeseca. Tako sam sačinio vlastiti izvedbeni projekat.
  
  Koncepcija rada
   Imao sam ideju i to sam predložio Zuliću, da u fazi rada u kamenu (autohtoni kamen bihacit, od kojeg je izrađena i originalna grobnica) iskoristimo njegovu suvremenu tehniku, CNC mašinu, za "skidanje" nepotrebnog viška kamena i nepogrešivo "prenošenje" rekonstruiranih crteža na kamen.
   Za realizaciju ove ideje valjalo je naći odgovor na slijedeće zahtjeve: "natjerati" mašinu koja nije konstruirana za ovakve poslove, da radi ono što želimo, izraditi alate kojima će mašina raditi, programirati hodograme za mašinski rad i niz drugih "sitnica".

   U konsultacijama sa umirovljenim diplomiranim elektroničarom Vinkom Pavićem i vlasnikom firme Zuhdijom Zulićem, koncipirao sam digitalne crteže sa hodogramima za mašinski dio posla. U međuvremenu su nabavljeni kameni blokovi i izrađeni alati.
   Digitalne crteže dipl.ing. Vinko Pavić je pretvorio u programski jezik CNC tehnologije definirajući posebnosti koje nisu bile predviđene u originalnim postavkama za ovu mašinu.
   Tu je dobrodošlo prethodno iskustvo, kada smo u istom sastavu, učinili čak i određene konstrukcione i programske promjene na mašini, da bismo odradili zahtjevan posao izrade ogromnih kamenih detalja, volti za prozore i vrata za projekat obnove gotske crkve u Slavonskom Brodu (RH)...
   Obzirom da je za svaki reljef urađeno po oko 200 digitalnih fajlova (sa različitim debljinama alata, brzinama, dubinama i pritiskom na kamen), "upropastili" smo prva dva kamena bloka. Na tim probnim monolitima, uočene su greške u crtežima i programu, a došlo je i do lomljenja alata.
   Nakon uspješnog otklanjanja ovih nedostataka, do kraja posla nismo imali sličnih problema, osim što smo morali u dva maha zamjenjivati određene rezervne dijelove na mašini, jer njen konstruktor nije predvidio ovakva opterećenja mašine. Uz to ušli smo i u zimski period, u nepovoljne radne klimatske uvjete.
   Iako imaju ogromno iskustvo i znanje u obradi kamena, u D.O.O. "Mramor" nikad do sada nisu radili ovako zahtjevan i složen posao, kao što je izrada vjernih kopija reljefa.

   U raznim fazama finalizacije posla, radnici "Mramora" su bili pri ruci da pomognu u onome što sam od njih tražio, a početkom maja 2009., posebno su s velikom pažnjom i odgovornošću obavili složen posao transporta i montiranja kamenih blokova sa reljefima na originalnoj lokaciji, kako ne bi došlo do oštećenja osjetljivog kamena bihacita.

   Iako je ovo autorski rad, u njemu su sudjelovali i dali određeni doprinos praktično svi od uposlenika firme "Mramor", pa je i ponos na grandiozno odrađeni posao - zajednički.
   Neki detalji o tome kako je rađeno mogu se vidjeti i u filmskim insertima postavljenim na You tube:
  
http://www.youtube.com/watch?v=pAOUcCl71RM