Grobnica hrvatskih velikaša / BIHAĆKI SARKOFAG / Grobnica bihaćkog plemstva
Rekonstrukcija reljefa i izrada replike sarkofaga u kamenu bihacitu, avgust 2008. - maj 2009. godine
Viđenje projekta očima majstora Tomislava Turkalja, autora rekonstrukcije i izrade replike sarkofaga, a.d. 2008/2009.
Home/početna
Hronologija rada
  Originali i replike:
Grb grada Bihaća 01
Reljef 02
Reljef 03
Reljef 04
Reljef 05
Reljef 06
Reljef 07
Reljef 08
Reljef 09
Galerija - posjete
Foto - Galerija
F I L M / Movie

Arhivska fotografija grba na sjevernoj strani sarkofaga (05) - Grb Luke Cvitkovića
Fotografija replike grba na sjevernoj strani sarkofaga (05)
  
  Sačuvani kameni fragmenti   / Desno: Rekonstrukcija - detalj digitalnog crteža sa
  kotama, oznakama i hodogramom za prvu fazu - obradu na CNC mašini
                       
Majstor Turkalj pored završene replike reljefa