Grobnica hrvatskih velikaša / BIHAĆKI SARKOFAG / Grobnica bihaćkog plemstva
Rekonstrukcija reljefa i izrada replike sarkofaga u kamenu bihacitu, avgust 2008. - maj 2009. godine
Viđenje projekta očima majstora Tomislava Turkalja, autora rekonstrukcije i izrade replike sarkofaga, a.d. 2008/2009.
Home/početna
Hronologija rada
  Originali i replike:
Grb grada Bihaća 01
Reljef 02
Reljef 03
Reljef 04
Reljef 05
Reljef 06
Reljef 07
Reljef 08
Reljef 09
Galerija - posjete
Foto - Galerija
F I L M

Arhivska fotografija grba grada Bihaća na istočnoj strani sarkofaga
Fotografija replike grba grada Bihaća na istočnoj strani sarkofaga
Grb grada Bihaca - replika majstora Tomislava Turkalja

Sačuvani kameni fragmenti sa grbom grada Bihaća
 
  << Rekonstrukcija - Detalj digitalnog crteža sa kotama,  oznakama i hodogramom za prvu fazu -  obradu
          na CNC mašini